Chào bạn, đến năm mới rồi. Bạn có muốn nhận lì xì không?